Adres

PRYWATNY GABINET NEFROLOGICZNY
Ireneusz Habura
ZIELONA GÓRA
ul. CHROBREGO 22A/1

NIP: 973-005-17-18
REGON: 970279732

tel. kontaktowy : 605 537 640
e-mail : habura@nefrolog.zgora.pl

Brak możliwości komentowania.

 • Profilaktyka zdrowotna

  - działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
  Wyróżniamy następujące fazy:
  profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
  profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka
  profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe)
  profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań