Linki

1. NSZOZ Urolog – oddział urologii jednego dnia
2. NDT-EDUCATIONAL
3. Nefrologia
4. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
5. Stowarzyszenie Nefrologia Polska
6. Forum Zdrowia
7. Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Brak możliwości komentowania.

 • Profilaktyka zdrowotna

  - działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
  Wyróżniamy następujące fazy:
  profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
  profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka
  profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe)
  profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań